środa, 23 październik 2019

Witamy na stronie Amnestia-powszechna.pl!

Witamy na stronie Amnestia-powszechna.pl! Ali Agca i Jan Paweł II

Aktualnie został powołany komitet "Amnestia 2011". Docierają do mnie coraz liczniejsze pytania czy będzie ogłoszona amnestia oraz kiedy to nastąpi. Niestety, jesteśmy dopiero na samym początku drogi prowadzącej do ogłoszenia amnestii powszechnej. Teraz komitet musi zebrać 1000 podpisów i złożyć zawiadomienie do Marszałka Sejmu RP.

Pamiętajmy, iż od dnia przyjęcia przez Marszałka Sejmu zawiadomienia, treść projektu nie może być zmieniona. Jest jeszcze czas na zmiany w projekcie ustawy i zachęcam wszystkich do udziału w tych pracach, a także do przyłączenia się do komitetu. Wzór oświadczenia pobrać można stąd, po jego wydrukowaniu i wypełnieniu należy go wysłać listem poleconym na podany na nim adres. Pamiętajmy także, iż w miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony projekt ustawy.

Beatyfikacja Jana Pawła II to niepowtarzalna okoliczność, która wszystkim powinna przypomnieć także o konieczności przeprowadzenia Amnestii Powszechnej, do czego Nasz Papież niejednokrotnie wzywał. Nie zapomnieli o tym Włoscy decydenci, którzy już prawie 8 lat temu zdobyli się na podpisanie ustawy amnestyjnej. (patrz także: Link 1, Link 2)

Mam szczerą i głęboką nadzieję, że i nasi decydenci obudzą się z letargu i dostrzegą potrzebę przeprowadzenia amnestii także w Polsce. Tym niemniej zbieranie podpisów pod projektem ustawy wydaje się być najlepszą drogą, aby uświadomić naszym przedstawicielom, że sprawa jest pilna.

Pozdrawiam wszystkich,
Bogusław Maciejewski
Bogusław Maciejewski

Witam!

Nazywam się Bogusław Maciejewski. Już od prawie dwóch lat namawiam i przekonuję Nasze Władze do ogłoszenia w Polsce Amnestii Powszechnej.

Prośbę swoją argumentuję wieloma przyczynami, a ciągle pojawiają się nowe powody dla których takie działanie byłoby właściwe. Również od niespełna dwóch lat działa ta strona, na której staram się umieszczać komplet korespondencji dotyczącej propozycji przeprowadzenia Amnestii Powszechnej. Tu również apeluję do wszystkich zainteresowanych tematem, aby także pisali do naszych organów rządowych w tej sprawie.

Bardzo dziękuję wszystkim odwiedzającym, a w szczególności za trud napisania komentarzy, niezależnie od ich treści. Niestety, jako administrator strony musiałem usunąć te z nich, w których autorzy posunęli się za daleko. Mam nadzieję, że nikogo tym nie uraziłem, a jeśli do tego doszło – proszę o wybaczenie. Serdecznie dziękuję również za e-maile i telefony, zarówno z Polski jak i z innych zakątków świata.

Niestety, moje starania nie przyniosły prawie żadnych rezultatów. Korzystając ze swych konstytucyjnych praw nie rezygnuję w żaden sposób z głoszenia idei konieczności przeprowadzenia Amnestii Powszechnej.

Bardzo dziękuję za uwagę wszystkich odwiedzających tę stronę, zaś tych wszystkich którzy popierają mój pomysł zapraszam na stronę Aktualności, gdzie informuję szczegółowo o obecnym stanie rzeczy i o planowanych dalszych działaniach. Jednocześnie zapraszam wszystkich chętnych do włączenia się w realizację idei Amnestii Powszechnej. Mam nadzieję, że nasze wspólne działanie zakończy się sukcesem.

Zapraszam do lektury!
Bogusław Maciejewski
Bogusław Maciejewski